Izvēlēties valodu:
           

Līzings


Ja vēlaties iegādāties automašīnu līzingā, droši vērsieties pie TEHAUTO LATGALE speciālistiem, kas atradīs vispiemērotāko risinājumu tieši Jums! 

Sadarbībā ar vadošajām Latvijas līzinga kompānijām, TEHAUTO LATGALE piedāvā sekojošus auto līzinga veidus:

Finanšu līzingu - piemērots, ja tiek plānota ilgstoša automašīnas izmantošana. Līzinga kompānija iegādājas Jūsu izvēlēto transportlīdzekli un nodod to Jums lietošanā. Finanšu līzinga perioda beigās Jūs iegūstat īpašuma tiesības uz šo transportlīdzekli.
Operatīvu līzingu - piemērota, ja  automašīnas izmantošana tiek plānota  ierobežotu laiku. Līzinga kompānija iegādājas Jūsu izvēlēto transportlīdzekli un nodod to Jums lietošanā līdz noteiktam termiņam, kura laikā Jūs sedzat nolietojuma vērtību (amortizāciju). Līzinga objekts šajā gadījumā netiek atspoguļots uzņēmuma bilancē kā pamatlīdzeklis. Līzinga perioda beigās Jūs varat izmantot iespēju to izpirkt par atlikušo vērtību.

Līzinga pamatnosacījumi un noformēšanas kārtība
 Pamatnosacījumi:
- Pirmā iemaksa - sākot no 0% 
- Līzinga termiņš - līdz 72 mēnešiem
- Procentu likme tiek piemērota individuāli

Nepieciešamie dokumenti
Fiziskai personai
- Pase
- Līzinga pieteikums
- Konta apgrozījuma izdruka par pēdējiem 6 mēnešiem vai citi ienākumus apliecinoši dokumenti

Juridiskai personai
-
Uzņēmuma reģistrācijas apliecība, statūti
- Aizpildīts līzinga pieteikums
- Paraksttiesīgas personas pase
- Pēdējā ceturkšņa operatīvā bilance,  peļņas un zaudējumu aprēķins
Noformēšanas kārtība
1. Saņemiet bezmaksas konsultāciju TEHAUTO LATGALE autocentrā
2. Aizpildiet līzinga pieteikumu un iesniedziet to autocentra darbiniekam kopā ar citiem nepieciešamajiem dokumentiem
3. Vienojoties par līzinga nosacījumiem un parakstiet līgumu
4. Veiciet pirmo iemaksu
5. Līzinga objekts tiek nodots jūsu lietošanā 
 
Līzinga pieteikuma veidlapas un papildu dokumentus var iesniegt:
-
TEHAUTO LATGALE autosalonā, Cietokšņa ielā 72, Daugavpilī
- elektroniski: salons@tehautolatgale.lv

Līzingu iespējams noformēt TEHAUTO LATGALE autocentrā vienas darba dienas laikā

Pieteikumi līzingam:

Mūsu īpašie piedāvājumi:
Personas datu apstrādes noteikumi